Pre i posle




U zadnjih godinu dana, u saradnji sa veterinarskom ambulantom, izlečili smo veliki broj napuštenih životinja i većinu od njih udomili.
Ovo su priče nekih od tih životinja.









U radu!